Algemene Ledenvergadering 2019

Op woensdag 3 april 2019, aanvang 20.00 uur wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
Dit jaar op een andere locatie dan de laatste jaren. Niet in Leiderdorp. Maar in Oude Wetering, Weteringlaan 16, 2377 XN in het clubgebouw van de vogelvereniging De Diamantvink.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd. 
De uitnodigingen en de benodigde stukken voor de vergadering zullen per email aan de leden worden toegezonden.

Volleybaltoernooi 2019 in Basalt

Op donderdag 21 en 28 maart 2019 zal het jaarlijkse volleybaltoernooi in Basalt ( voorheen RRC) worden gehouden.
Momenteel wordt er druk gewerkt aan de organisatie en in de vereniging wordt er naar uitgekeken.

AED/Reanimatiecursus op 5 februari voor HTV leden

Dinsdag 5 februari hebben 18 deelnemers onder leiding van de ervaren instructeur Kees Hartog (van Levensreddend) uit Oud Ade geleerd te reanimeren en de AED te gebruiken. Bijzonderheid was dat in de week voor de cursus een van onze leden uit groep 4 is gereanimeerd door Sander (de verpleegkundig begeleider) en enkele leden uit die groep. 
Dankzij hun directe ingrijpen was de reanimatie succesvol. 

Lees meer

Geen sport op donderdag 29 november en 27 december en nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 29 november is er geen sport in het RRC omdat er op die dag en avond een symposium gehouden wordt ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van het RRC.

Ook op donderdag 27 december is er geen sport. We geven de begeleiding een vrije avond tussen kerst en jaarwisseling. Dit geldt voor de leden van groep 4 en 5.

Voor iedereen geldt:
Tenslotte alvast een vooraankondiging van de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 20 tot 22 uur in het restaurant van het RRC. Een officiële uitnodiging volgt uiteraard nog.

Aankondiging reanimatie/AED cursus in 2019

Het bestuur van HTV Leiderdorp heeft besloten om wederom haar leden en niet-leden de mogelijkheid te bieden een cursus Reanimatie en gebruik AED te volgen.

Maximaal 14 deelnemers kunnen zich hiervoor inschrijven, degenen die de cursus al eerder hebben gevolgd, kunnen zich natuurlijk ook weer aanmelden.
Als er te weinig interesse voor is (minder dan 10 deelnemers) zal de cursus niet doorgaan.
De cursus zal gehouden worden in januari of februari 2019.

Lees meer

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.