Verenigingstoernooi 2023 in Basalt

Op 23 maart 2023 werd ons verenigingstoernooi weer gehouden in revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Dit was de eerste keer na de Corona crisis. Het toernooi was weer een succes.

Lees meer

Wisseling voorzitter

Niek de Wolf is sedert 1996 lid van Hart Trim Vereniging Leiderdorp. Van 1998 tot 2002 was hij bestuurslid en secretaris en vanaf 2002 tot 1 januari 2021 vervulde hij de rol van voorzitter van onze vereniging.

Per 1 januari 2021 heeft Niek zijn voorzitterschap overgedragen aan Chris van der Panne. Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur dit pas in de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober kunnen bekrachtigen.

Lees meer

2021 Minitoernooi in de Eendenkooi

Het was op 11 oktober 2021 eindelijk weer mogelijk om in de Eendenkooi in Zoeterwoude de groepen 1 én 2 tesamen een mini-toernooi te laten beslechten op sportief niveau.

Lees meer

Wijziging in programma tijdens de zomermaanden 2021

Zoals gebruikelijk tijdens de zomermaanden (lagere opkomst i.v.m. vakanties) zullen de groepen 4 en 5 die op de donderdagavond sporten in Basalt weer worden samengevoegd.
Het sporten is dan van 19.30 uur tot 21.00 uur. Deze regeling geldt vanaf 24 juni t/m/ 26 augustus 2021.
De eerstvolgende normale sportavond is dan weer op 2 september 2021.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor mensen met weinig inkomen

Sport en cultuur voor een gezond en gelukkig leven!

Sporten en/of deelnemen aan een culturele activiteit heeft een positief effect op mensen. Zo is bewezen dat regelmatig bewegen zorgt voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, een sterk sociaal netwerk én groeiend zelfvertrouwen. Supergezond dus!

Te weinig geld?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (VF) vindt dat alle Nederlanders recht hebben op sporten en creatief bezig zijn. Helaas is deelnemen voor mensen met weinig inkomen niet vanzelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen in Nederland leeft rond het bestaansminimum en kan dit niet betalen. Klik hier voor de promo poster.

Is er geen geld voor sport of een culturele hobby? Het Volwassenenfonds betaalt de contributie en/of materialen voor jouw activiteit. Op dit moment vooralsnog alleen voor inwoners van de gemeente Leiderdorp in deze regio.

Lees meer

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.